Terug naar de afdelingen

KBO-Lewedorp

Welkom op de website van Lewedorp

Lewedorp is het jongste dorp van de gemeente Borsele. De KBO is daar een bloeiende senioren vereniging voor iedereen vanaf 50 jaar. 
We proberen er een vernieuwend en ontspannen vereniging van te maken.
Bij de vereniging kunt u terecht voor: informatie, belangenbehartiging en ontspanning.
DE KBO IS ER OOK VOOR U

Over ons

DE KBO Lewedorp bestaat al heel wat jaren. Wij streven er dan ook steeds weer naar om u informatie te verstrekken en ook voor een deel gezonde ontspanning.
Als lid kunt u ook aan verschillende activiteiten en reisjes deelnemen die worden georganiseerd door de kbo zeeland.
Wilt u ook lid worden van de kbo lewedorp of heeft u vragen schroom niet en neem contact op met Jannie van t Westeinde (secretaris).
Het lidmaatschap kost u €22,50 per jaar en u ontvangt ook 10 x per jaar de nestor. 

U KUNT BIJ HET SECRETARIAAT TERECHT VOOR:

  • Meer informatie over de KBO 
  • Lid worden van de afdeling Lewedorp 
  • Geen nestor ontvangen 
  • Uw lidmaatschap opzeggen 
  • Uw adreswijziging doorgeven 

Het secretariaat is bereikbaar via email m.westeinde1@kpnplanet.nl

Bestuur van KBO-Lewedorp

Adrie Menheere
Hof Rietzanger 7, 4451 DE Heinkenszand
TEL 0113-613134

PENNINGMEESTER
G. Burggraaf
Staalsweg 1, 4456 RK Lewedorp
Tel 0113 562298

SECRETARIS
Jannie van 't Westeinde den Boer
Scheldestraat 14, 4456 AS Lewedorp
TEL 0113-613096, e-mail: m.westeinde1@kpnplanet.nl

BESTUURSLID
Jose Traas Magnus
Sloestraat 2, 4456 AP Lewedorp
tel 0113 612856